صفحه اصلی  //  تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه

Research & Development

از زمان تولید پلی اتیلن گلایکول ها، تحقیق و توسعه همواره نقش مهمی در برطرف کردن چالشها و نیازهای شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز برای رشد و بالندگی داشته است. نوآوریهای واحد تحقیق و توسعه چه در تولید محصولات جدید جهت فعال بودن در بازار و چه در یافتن بازارهای جدید برای محصولات موجود بسیار اثربخش بوده است.

در سالهای اخیر کیمیاگران حداقل 5 درصد از درآمد حاصل از فروش خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده است. آنچه مهم است توسعه محصولات جدید و یا بهبود روش های تولید وکیفیت محصولات موجود است.

واحد تحقیق و توسعه این شرکت با پژوهشگاههای معتبر و مراکز دانشگاهی در ارتباط مداوم است.فعالیت های عمده واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیاگران امروز شامل جنبه های زیر می باشد:

  • حل مشکلات خطوط تولیدی
  • بهبود کیفیت محصولات
  • مطالعات فنی و اقتصادی برای صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و همچنین صنایع داروسازی
  • تولید محصولات جدید و گسترش سبد محصولات

رسیدن به اهداف فوق از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام آزمایشات تولیدی در مقیاس پایلوت و سپس مقیاس صنعتی محقق می شود.