صفحه اصلی  //  مهندسی
خدمات مهندسی

engineering

واحد مهندسی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز یک واحد مستقل در این شرکت می باشد که برای این شرکت و سایر شرکتهای فعال در زمینه پتروشیمی جهت ساخت واحد های جدید، گسترش و اصلاح واحد های موجود راه حلهایی به روز و کارآمد ارائه می نماید.

تخصص اصلی واحد مهندسی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز با تیم فنی پیشرفته و علمی خود، طراحی، توسعه و به تولید رساندن واحد های اتوکسیلاسیون با دانش های به روز جهانی است.واحد مهندسی خدمات زیر را ارائه می دهد:

-مطالعه و ارزیابی فرآیندها

-انجام مطالعات اقتصادی

-ارائه خدمات فنی برای خرید تجهیزات

-مدیریت ساخت

-راه اندازی واحد ها

-نگهداری واحدهای صنعتی


پروژه های انجام شده:


  • واحد اتوکسیلاسیون با ظرفیت 20.000 تن در سال- سال تأسیس 1375
  • واحد پلی اتر پلی ال با ظرفیت 20.000 تن در سال-سال تأسیس 1380
  • واحد پروپیلن گلایکول با ظرفیت 20.000 تن درسال –سال تأسیس 1384
  • واحد دارویی چند منظوره با ظرفیت 200تن در سال-سال تأسیس 1385